Akciók

Kategóriák

Facebook

Hírlevél

Hirdetmény

 

Az ULPIUS-HÁZ Könyvkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1137 Budapest, Szent István körút 18. I.em., cégjegyzékszám. 01-09-860893, adószám: 13546760-2-41, a továbbiakban: adós), a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 12.§-ának (1) bekezdése és 17.§-ának (1) bekezdése alapján az alábbiakat teszi közzé:

Az ULPIUS-HÁZ Kft. ”cs.a” ezúton tájékoztatja a hitelezőit, hogy a Fővárosi Törvényszék a 39.Cspk.01-15-000013/8. sz. végzésével elrendelte annak Cégközlönyben történő közzétételét, hogy az ULPIUS-HÁZ Kft. csődeljárását elrendelte. A közzététel időpontja 2015. április 1. A végzés közzétételétől az ULPIUS-HÁZ Kft. „cs.a.”-t fizetési haladék illeti meg a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában. A fizetési haladék a közzétételt követő 120. napot követő második munkanap 0 óráig tart.

Az ULPIUS-HÁZ Kft. „cs.a” felhívja hitelezőit arra, hogy fennálló követeléseiket legkésőbb a csődeljárás elrendeléséről szóló végzés közzétételétől számított 30 napon belül – a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező követeléseiket pedig 8 munkanapon belül – jelentsék be – a követelésüket megalapozó okiratok csatolásával – egyidejűleg az adósnak és a Törvényszék által kirendelt vagyonfelügyelőnek, az OPH Gazdasági, Szolgáltató és Tanácsadó Kft-nek (székhelye: 1051 Budapest, Sas u. 10-12., cg.: 01-09-722286). A hitelezői követelések nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező követelése 1%-át – de legalább 5.000.- Ft-ot és legfeljebb 100.000.- Ft-ot – nyilvántartásba-vételi díjként befizessen az OPH  Kft. vagyonfelügyelő alábbi, a MKB Bank Zrt. által vezetett bankszámlájára: 10300002-10582402-49020023. Az átutalás során közleményként kérjük feltüntetni: ULPIUS-HÁZ Kft. „cs.a” regisztrációs díj. A határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

Az ULPIUS-HÁZ Kft. ”cs.a.” jelen hirdetménnyel meghívja továbbá hitelezőit a 2015. május 29. napján 15 órai kezdettel a Kondor Béla Közösségi Ház 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. címen tartandó egyezségi tárgyalásra. Az egyezségi tárgyalásra vonatkozó meghívót és annak kötelező törvényi mellékleteit a Cstv. 17.§ (1) bekezdése alapján a tárgyalást megelőző 8 munkanappal az ULPIUS-HÁZ Kft. „cs.a” megküldi a nyilvántartásba vett hitelezői részére. A reorganizációs program és az egyezségi javaslat 2015. május 21-től munkanapokon 12-14 óra között megtekinthető dr. Viczián András ügyvezetőnél (1139 Budapest, Teve u. 9. A. ép. VI. em. 34.) sz. alatti címen.

Tisztelettel:

ULPIUS-HÁZ Kft. „cs.a.” 


Kapcsolatfelvétel

Elérhetőség:

Telefon:0123-456-789

E-mailt küldök
Mobul sablonja nem található ulpiushaz